MET-RX ACTIVE MEN MULTIVITAMIN

500,000 

Khối lượng: 90 viên Không mùi
Khối lượng liều dùng: 2v
Số liều dùng: 45
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều
Khối lượng mỗi liều Nhu cầu ngày (%)
Vitamin A 5000 IU 100
Vitamin C 300 mg 500
Vitamin D 2000 IU 500
Vitamin E 30 IU 100
Vitamin K 80 mcg 100
Thiamin – B1 60 mg 4000
Riboflavin – B2 60 mg 3259
Niacin 60 mg 300
Vitamin B6 60 mg 3000
Folic Acid 400 mcg 100
Vitamin B12 100 mcg 1667
Biotin 500 mcg 167
Pantothenic Acid 60 mg 600
Can xi 295 mg 30
I Ốt 150 mcg 100
Ma giê 100 mg 25
Kẽm 25 mg 167
Selen 200 mcg 286
Đồng 2 mg 100
Mangan 2 mg 100
Chromium 200 mcg 167
Molybdenum 75 mcg 100
Kali 100 mg 3

 

Hết hàng