MetRX-Lcarnitine-fact

MET-RX L-CARNITINE 1000MG

900,000  800,000 

Khối lượng liều: 2 viên Số liều: 90
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều
Khối lượng mỗi liều Hàm lượng DV (%)
L-Carnitine 1000mg (1g) **
Thành phần khác Cellulose (Plant Origin), Food Glaze, Vegetable Stearic Acid, Titanium Dioxide Color, Silica, Croscarmellose, Cellulose Coating, Vegetable Magnesium Stearate, Coating (Sodium Alginate And Stearic Acid).

Hết hàng