outlift-20-servings-blue-raspberry 1
outlift-20-servings-apple-watermelon 1
Nutrex-Outlift-fact

NUTREX – OUTLIFT VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

1,100,000  900,000 

Khối lượng: 518g
Khối lượng liều: 26g Số liều: 20
Dinh dưỡng trong mỗi liều
Natri 576mg 24%
OUTLIF Clinically Dosed Pre-Workout Powerhouse
Citrulline Malate 2:1 8g **
Carnosyn Beta-Alanine 3.2g **
Creapure Creatine 3g **
L-Leucine 3g **
L-Isoleucine 1.5g **
L-Valine 1.5g **
Taurine 2g **
Caffeine Anhydrous 350mg **
N-Acetyl-L-Tyrosine 150mg **
Bioperine 5mg **

Có 3 hương vị:

  • Hoa quả trộn
  • Blue Berry
  • Táo mix dưa hấu