San-Titanium-FACT
SAN_tita

S.A.N TITANIUM WHEY ISOLATE SUPREME – HỒI PHỤC SIÊU CẤP

2,200,000  1,900,000 

Khối lượng: 2.3kg liều (Mùi dâu)
Khối lượng liều dùng: 30.1g
Số liều dùng: 75
Thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều
Khối lượng liều Nhu cầu (%)
Calories 100 **
– Calories từ béo 0 **
Tổng béo 0 0
– Béo bão hòa 0 0
– Trans fat 0 0
Cholesterol 5mg 2
Carbonhydrate 0.5g 0
– Chất xơ 0 0
– Đường 0 **
Protein 27g 54
Natri 50 mg 2
Photpho 120 3